Çerkezköy Firma ve İş Rehberi

Firmanı Ekle İlan Ver , Firmanı Tanıt

Twitter'da Takip Et

ABONELİK KAYIT İŞLEMLERİ

1. ADIM (ABONELİK KAYIT İŞLEMLERİ)ABONELİK İŞLEMLERİ İÇİN HANGİ BELGELER GEREKLİ VE NE YAPILMALI ?

A ) ABONELİK BAĞLANTI SÖZLEŞMESİ İÇİN HAZIRLANACAK BELGE VE EVRAKLARApartmanda ;1) Bireysel Bağlantı için;a) Başvuru Dilekçesi,

b) Binada tercih edilen ısınma şeklinin ”BİREYSEL” olacağı ve Doğal Gaz bağlantısı ile ilgili, Kat Malikleri Kurulunca alınan Kararın kayıtlı olduğu Noter Onaylı (Kat Malikleri Kanunu`nun 32. Maddesi`ne göre) Karar Defterinin Fotokopisi ve Aslı,

c) Daire sahibinin Nüfus cüzdanı fotokopisi, (T.C. Kimlik numarası ile)

d) Sözleşmenin üçüncü şahıslar tarafından yapılması durumunda, Nüfus Cüzdanı ve Noter Onaylı Vekaletname,

e) Bina Ruhsatı Fotokopisi,

f) Tapu Kaydı,

g) DASK Poliçe Fotokopisi, (Zorunlu Deprem Sigortası),2) Merkezi Bağlantı için;a) Sözleşmeyi Apartman Yöneticisi yapar, (Yönetici Seçimine ilişkin Karar) ;

Yönetici dışında aynı binada oturan kişi tarafından Sözleşme yapılması halinde, yetkili kılındığına dair Apartman Kararı,

Bina dışından, üçüncü şahıs tarafından Sözleşme yapılması halinde Noterden Vekaletname,b) Binada tercih edilen ısınma şeklinin “MERKEZİ” olacağı ve Doğal Gaz bağlantısı ile ilgili, Kat Malikleri Kurulunca alınan Kararın kayıtlı olduğu Noter Onaylı (Kat Malikleri Kanunu`nun 32. Maddesi`ne göre) Karar Defterinin Fotokopisi ve Aslı.

c) Sözleşme yapan kişinin kimlik fotokopisi, (T.C. kimlik no.`su ile)

d) Apartman Yönetim Kaşesi,

e) Bina Ruhsatı Fotokopisi,

f) Tapu Kaydı,

g) DASK Poliçe Fotokopileri, (Dairelere ait Zorunlu Deprem Sigortaları),3) Ticari aboneliklerde yukarıda yer alan evraklara ilave olarak;h) Vergi levhası,

i) Ticaret Sicil Kaydı,4) Ticari müşterinin ŞİRKET olması halinde yukarıda yer alan evraklara ilave olarak ;j) Şirket Kaşesi,

k) İmza Sirküleri,

l) Ticari Faaliyet Belgesi,

NOT: Merkezi sistem abonelikleri Kat Malikleri Kurulu adına Apartman Yöneticisi tarafından yapılmakta olup bu durumda, ilgili apartmanın % 100 abone olma zorunluluğu vardır.

B ) ABONE BAĞLANTI BEDELİ


Abone Bağlantı Bedeli, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Doğal Gaz Piyasası mevzuatları ve yönetmelikleri çerçevesinde belirlenen, bir defaya mahsus olmak ve iade edilmemek üzere tahsil edilen bedeldir.Konut ve ısınma amaçlı yerlerde;


1) İlk 200 m² (1 BBS) için Abone Bağlantı Bedeli 0 USD alınacak.

2) 201 m² ve üzeri alanlarda her bir 100 m² (1 BBS olmak üzere) için Abone Bağlantı Bedeli 150 $ (USD) + KDV alınacak.Uygulama aşağıdaki şekildedir ;

0 - 200 m² arası = 0 $ (USD)

201 - 300 m² arası = 150 $ (USD) + KDV

301 - 400 m² arası = 300 $ (USD) + KDV

401 - 500 m² arası = 450 $ (USD) + KDV

501 - 600 m² arası = 600 $ (USD) + KDV

.

şeklinde devam eder.NOT: Abone bağlantı bedeli, Abone olunan gündeki T.C. Merkez Bankası döviz alış kuruna göre

hesaplanmaktadır.

Yukarıdaki bilgiler www.trakyagazdas.com dan alınmıştır.